Zapytanie ofertowe nr 65/DEG/JB/2018 – zakup materiałów eksploatacyjnych – elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na zakup materiałów eksploatacyjnych – elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, zgodnie z treścią poniższego zapytania: Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii 30tys - aktualne | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 65/DEG/JB/2018 – zakup materiałów eksploatacyjnych – elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku została wyłączona

11/KO/DEG/KP/2018 – konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych lek. internistów ze spec. choroby wewnętrzne na Oddziale VIII Internistycznym

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych lekarzy internistów ze specjalizacją choroby wewnętrzne na Oddziale VIII Internistycznym dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Konkursy | Możliwość komentowania 11/KO/DEG/KP/2018 – konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych lek. internistów ze spec. choroby wewnętrzne na Oddziale VIII Internistycznym została wyłączona

Zapytanie ofertowe nr 64/DEG/PM/2018 – przedłużenie asysty serwisowej AS systemu Statlook na okres 3 lat

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na usługę przedłużenia asysty serwisowej AS systemu Statlook na okres 3 lat zgodnie z treścią poniższego zapytania ofertowego: Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii 30tys - aktualne | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 64/DEG/PM/2018 – przedłużenie asysty serwisowej AS systemu Statlook na okres 3 lat została wyłączona

Zapytanie ofertowe nr 63/DEG/PM/2018 – wznowienie serwisu UTM Protection 8×5 dla urządzeń Fortigate

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na usługę wznowienia serwisu UTM Protection 8×5 dla następujących urządzeń:

  • Fortigate 60D nr ser. FGT60D4615033633
  • Fortigate 200D nr ser. FG200D4614812331

na okres 1 roku od dnia 01.10.2018 do 31.09.2019. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii 30tys - aktualne | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 63/DEG/PM/2018 – wznowienie serwisu UTM Protection 8×5 dla urządzeń Fortigate została wyłączona

Zapytanie ofertowe nr 62/DEG/JB/2018 – Kosze pedałowe i na kółkach z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję (kolor dowolny) na oddziały dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na kosze pedałowe i na kółkach z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję (kolor dowolny) na oddziały dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku zgodnie z treścią poniższego ogłoszenia: Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii 30tys - aktualne | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 62/DEG/JB/2018 – Kosze pedałowe i na kółkach z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję (kolor dowolny) na oddziały dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku została wyłączona

Zapytanie ofertowe nr 61/DEG/AM/2018 – Zakup fabrycznie nowej głowicy USG dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na zakup fabrycznie nowej głowicy USG dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii 30tys - aktualne | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 61/DEG/AM/2018 – Zakup fabrycznie nowej głowicy USG dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku została wyłączona

Zapytanie ofertowe nr 59/DEG/JB/2018 – opracowanie audytów energetycznych na termomodernizację budynków zlokalizowanych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na opracowanie audytów energetycznych na termomodernizację budynków „D”, „M”, „O” zlokalizowanych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku przy ul. Gliwickiej 5 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.09.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizactyjnego zgodnie z poniższym uszczegółowieniem: Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii 30tys - aktualne | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 59/DEG/JB/2018 – opracowanie audytów energetycznych na termomodernizację budynków zlokalizowanych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku została wyłączona

Zapytanie ofertowe nr 60/DEG/GS/2018 – Naprawa kotła parowego w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na naprawę kotła parowego poprzez wymianę 3 sztuk płomieniówek w kotle Viessmann typu Turbomat RN w kotłowni SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku zgodnie z treścią poniższego ogłoszenia: Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii 30tys - aktualne | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 60/DEG/GS/2018 – Naprawa kotła parowego w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku została wyłączona

Przetarg nieograniczony nr 10/PN/DEG/AS/2018 – Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w celu zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu narkomanii

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w celu zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu narkomanii

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualne, Przetargi nieograniczone, Zamówienia Publiczne | Możliwość komentowania Przetarg nieograniczony nr 10/PN/DEG/AS/2018 – Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w celu zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu narkomanii została wyłączona

II ŚLĄSKA KONFERENCJA PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

II ŚLĄSKA KONFERENCJA PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

„Człowiek w  okresie późnej dorosłości-oddziaływania i wyzwania”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Śląskiej Konferencji Naukowej Psychologii i Psychiatrii Klinicznej nt. „Człowiek w okresie późnej dorosłości”, która odbędzie się 2 października 2018 roku w Auli   Szpitala Psychiatrycznego  w Toszku. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania II ŚLĄSKA KONFERENCJA PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII KLINICZNEJ została wyłączona