Zapytanie ofertowe nr 59/DEG/JB/2018 – opracowanie audytów energetycznych na termomodernizację budynków zlokalizowanych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na opracowanie audytów energetycznych na termomodernizację budynków „D”, „M”, „O” zlokalizowanych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku przy ul. Gliwickiej 5 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.09.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizactyjnego zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:

Pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa

Osoba odpowiedzialna: Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Erwin Janysek
Opublikował: Paweł Majowski, dnia 16.08.2018 r. o godzinie 13.04

Pytania z dnia 17.08.2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

Osoba odpowiedzialna: Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Erwin Janysek
Opublikował: Paweł Majowski, dnia 20.08.2018 r. o godzinie 11.48

Pytania z dnia 21.08.2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

Osoba odpowiedzialna: Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Erwin Janysek
Opublikował: Paweł Majowski, dnia 21.08.2018 r. o godzinie 11.42

Pytania z dnia 21.08.2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

Osoba odpowiedzialna: Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Erwin Janysek
Opublikował: Paweł Majowski, dnia 21.08.2018 r. o godzinie 12.53

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Osoba odpowiedzialna: Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Erwin Janysek
Opublikował: Paweł Majowski, dnia 22.08.2018 r. o godzinie 13.44
Ten wpis został opublikowany w kategorii 30tys - archiwalne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.