SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!”

Zdrowy Pracownik - Aktywny Pracownik - Sprawny Szpital!

Projekt obejmuje w okresie od 15.10.2018 r. do 31.12.2019 r. działania w zakresie eliminowania zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych i profilaktycznych, w celu poprawy warunków pracy pracowników zatrudnionych w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Celem realizowanych działań w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy oraz działań szkoleniowych jest utrzymanie aktywności zawodowej i pozostanie w zatrudnieniu osób pracujących, w szczególności osób w wieku 50+.

Celem projektu jest w okresie trwania projektu poprawa warunków pracy i wiedzy pracowników Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w tym osób w wieku 50+ oraz personelu zarządzającego nt. zidentyfikowanych czynników ryzyka i ich minimalizowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości, a także zastosowanie możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy – zmian w funkcjonowaniu Szpitala.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienieOsoby Osoby
Ogółem wartość bazowa0Ogółem wartość docelowa450
Wartość bazowa - Kobiety0Wartość docelowa - Kobiety390
Wartość bazowa - Mężczyźni0Wartość docelowa - Mężczyźni60

Zakładane główne efekty planowanych w projekcie działań, to:

  1. Wysoki poziom jakości usług placówek ochrony zdrowia.
  2. Wysoki standard infrastruktury zdrowotnej.
  3. Ograniczenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne.
  4. Podniesienie świadomości i aktywności na rzecz zdrowego trybu życia.
  5. Dopasowanie usług zdrowotnych do potrzeb mieszkańców.
  6. Aktywność i dobry stan zdrowia mieszkańców regionu, w tym osób starszych.
  7. Wysoko wykwalifikowani pracownicy związani ze sferą ochrony zdrowia.
  8. Dostępna i wysokiej jakości opieka paliatywna.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita: 1 882 476,00 zł

Koszty kwalifikowane: 1 882 476,00 zł

Dofinansowanie: 1 656 578,88 zł, tj. 88%

 

Opublikował: Paweł Majowski, dnia 16.10.2018 r. o godz. 8.23
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.