6/PN/DEG/AS/2019 – Trzeci przetarg na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na trzeci przetarg na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Ogłoszenie o zamówieniu
08.02.2019 r. zmiana ogłoszenia
SIWZ – wersja pdf
SIWZ- wersja doc

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Anna Skandy – Kierownik zamówień publicznych
Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy , dnia 04.02.2019 r. godz. 13:57
Zmodyfikowała:mgr inż. Anna Skandy , dnia 08.02.2019 r. godz. 11:59

Pytania z dnia 07.02.2019 r. wraz  z udzielonymi odpowiedziami
08.02.2019 r. modyfikacja SIWZ
Informacja o zmianie terminu składania  i otwarcia ofert

Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy , dnia 08.02.2019 r. godz. 11:59

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 19.02.2019 r. godz. 11:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów I i II

Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy , dnia 27.02.2019 r. godz. 11:20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietów I i II

Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy , dnia 07.03.2019 r. godz. 09:37
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwalne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.