4/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 144 000 euro na dostawę punktów oświetleniowych i lampek biurowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

miniPortal   ID postępowania: 85431bfc-a232-459c-94bf-b5c1f7763d44

Ogłoszenie o zamówieniu
01.03.2019 r. zmiana ogłoszenia
11.03.2019 r. zmiana ogłoszenia 1
11.03.2019 r. zmiana ogłoszenia 2
19.03.2019 r. zmiana ogłoszenia
SIWZ – wersja pdf
SIWZ – wersja doc
Klucz publiczny

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Anna Skandy
Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy, dnia 12.02.2019 r. godz. 10:29
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 01.03.2019 r. godz. 14:04
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 11.03.2019 r. godz. 14:26
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 12.03.2019 r. godz. 11:10
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 19.03.2019 r. godz. 10:56

Pytania z dnia 25.02.2019 r. oraz 26.02.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
01.03.2019 r. – modyfikacja SIWZ 

Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy, dnia 01.03.2019 r. godz. 14:04

Pytania z dnia 06,07, i 08 marca 2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
11.03.2019 r. modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 11.03.2019 r. godz. 14:26

12.03.2019 r. modyfikacja SIWZ

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 12.03.2019 r. godz. 11:10

19.03.2019 r. modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 19.03.2019 r. godz. 10:56

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 04.04.2019 r. godz. 11:55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 16.05.2019 r. godz. 11:49

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 11.06.2019 r. godz. 12:26

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwalne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.