7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na dostawę pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ – wersja pdf
SIWZ – wersja doc

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Anna Skandy
Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy, dnia 01.03.2019 r. godz. 13:02
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 06.03.2019 r. godz. 13:41
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 07.03.2019 r. godz. 11:35
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 11.03.2019 r. godz. 11:30
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 12.03.2019 r. godz. 11:42

Pytanie z dnia 04.03.2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią

Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy, dnia 05.03.2019 r. godz. 11:40

Pytanie z dnia 06.03.2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią
06.03.2019 r. – modyfikacja SIWZ

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 06.03.2019 r. godz. 13:41

Pytanie z dnia 07.03.2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią
07.03.2019 r. – modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 07.03.2019 r. godz. 11:35

Pytania z dnia 07.03.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
11.03.2019 r. modyfikacja SIWZ

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 11.03.2019 r. godz. 11:30

Pytanie z dnia 11.03.2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią
12.03.2019 r. modyfikacja SIWZ

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 12.03.2019 r. godz. 11:42

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 15.03.2019 r. godz. 12:04

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu II

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 22.03.2019 r. godz. 14:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów I i III

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 01.04.2019 r. godz. 11:39

Druga informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu I

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 03.06.2019 r. godz. 13:04
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwalne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.