8/PN/DEG/AM/2019 – Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ – wersja pdf
SIWZ – wersja doc

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Anna Skandy
Opublikowała:mgr inż. Anna Misztela, dnia 06.03.2019 r. godz. 13.20

Pytania z dnia 08.03 ,11.03.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
11.03.2019 r. – modyfikacja SIWZ

Opublikowała:mgr inż. Anna Misztela, dnia 11.03.2019 r. godz. 14.16

Pytania z dnia 08.03 ,11.03.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

Opublikowała:mgr inż. Anna Misztela, dnia 12.03.2019 r. godz. 9.40

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowała:mgr inż. Anna Misztela, dnia 15.03.2019 r. godz. 12.15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowała:mgr inż. Anna Misztela, dnia 12.04.2019 r. godz. 11:06

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowała:mgr inż. Anna Misztela, dnia 28.05.2019 r. godz. 11:22
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwalne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.