17/PN/DEG/AS/2019 – Modernizacja oddziału, wykonanie instalacji oddymiania oraz wykonanie wentylacji zaplecza sanitarno-higienicznego Oddziału XVII Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach dotacji „Rozwój i modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej oddziału XVII Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii” oraz budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale Psychiatrycznym Sądowym Odwykowym VII w ramach dotacji „Dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Modernizacja Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro  na modernizację oddziału, wykonanie instalacji oddymiania oraz wykonanie wentylacji zaplecza sanitarno-higienicznego Oddziału XVII Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich  o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach dotacji „Rozwój i modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej oddziału XVII Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii” oraz budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale Psychiatrycznym Sądowym Odwykowym VII w ramach dotacji „Dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Modernizacja Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ – wersja pdf
SIWZ – wersja docx
Załączniki 8-16 do SIWZ

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Anna Skandy
Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy, dnia 20.08.2019 r. godz. 13:14

Informacje z otwarcia ofert

Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy, dnia 04.09.2019 r. godz. 10:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety I – III

Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy, dnia 04.10.2019 r. godz. 11:23

Informacja o unieważnieniu – pakiet III

Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy, dnia 16.10.2019 r. godz. 10:06

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pakiety I-III

Opublikowała:mgr inż. Anna Skandy, dnia 16.10.2019 r. godz. 11:54
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwalne, Zamówienia Publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.