Ogłoszenie o naborze na szkolenie pn. „Radzenie sobie ze stresem”

Zdrowy Pracownik - Aktywny Pracownik - Sprawny Szpital!

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku zaprasza do wzięcia udziału w naborze  na szkolenie pn. „Radzenie sobie ze stresem, realizowane w ramach Projektu: „Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Celem szkolenia jest przedstawienie technik relaksacyjnych oraz zdobycie wiedzy na temat mechanizmu stresu i sposobach walki z nim.  Szkolenie odbywać się będzie na terenie miasta Toszek, w 10 – 13 osobowych grupach, w wymiarze 8 godzin lekcyjnych (1 godz. Lekcyjna –  45 min.), z uwzględnieniem godzin przedpołudniowych oraz popołudniowych. W trakcie szkolenia zapewnione będzie wyżywienie oraz poczęstunek.

Szkolenie skierowane jest do pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku zatrudnionych na umowę o pracę, przynajmniej w ½ pełnego wymiaru czasu pracy, na stanowiskach – Lekarz, Pielęgniarz/Pielęgniarka, Psycholog oraz pracownicy prowadzący warsztaty.

Terminarz szkoleń zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników.

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego, a także Oświadczenia Uczestnika Projektu oraz o dostarczenie ich w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Szkolenie – Radzenie sobie ze stresem”, do 7 października 2019 r. do godz. 12.00, do Działu Kadr SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w  Toszku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. wew. 290, lub za pośrednictwem poczty email: e.kwiecien@szpitaltoszek.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.