Oferta pracy w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku – Referent w Sekcji Zamówień Publicznych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKU
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Referent w Sekcji Zamówień Publicznych

Wymagania konieczne:

 • jest obywatelem polskim;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Wykształcenie: wyższe – pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na danym stanowisku,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie procedury zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych (wniosek o uruchomienie procedury zamówień publicznych, obliczanie wartości szacunkowej zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy), udział w pracach komisji przetargowej
 • Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych
 • Przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie procedury poniżej 30 000 euro
 • Współpraca z poszczególnymi komórkami Szpitala

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście bądź kierować na adres:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

lub drogą elektroniczną: kadry@szpitaltoszek.pl

do dnia 31.01.2020 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oferty pracy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.