1/PN/DEG/AS/2020 – Świadczenie usług serwisu aparatu RTG Multix Fusion Digital Wireless oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem RIS/PACS firmy Synektik w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku [ZAKOŃCZONE]

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na świadczenie usług serwisu aparatu RTG Multix Fusion Digital Wireless oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem RIS/PACS firmy Synektik w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

Ogłoszenie o zamówieniu
27.01.2020 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki nr 1-4 do SIWZ – wersja edytowalna

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Anna Skandy
Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 17.01.2020 r. godz. 10:59
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 27.01.2020 r. godz. 09:28
Zmodyfikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 31.01.2020 r. godz. 11:03

27.01.2020 r. – modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 27.01.2020 r. godz. 09:28

Pytania z dnia 22 i 24 stycznia 2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
31.01.2020 r. – modyfikacja SIWZ

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 31.01.2020 r. godz. 11:03

Informacje z otwarcia ofert

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 04.02.2020 r. godz. 10:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów I-II

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 12.02.2020 r. godz. 10:24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pakiety I-II

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 19.03.2020 r. godz. 11:26
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwalne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.