12/PN/DEG/AS/2020 – Dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 144 000 euro na dostawę produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

miniPortal ID postępowania: 341103be-0828-4e62-b1e8-d24295d98a0c

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki nr 1-8 do SIWZ – wersja edytowalna
Klucz publiczny

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Anna Skandy
Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 29.06.2020 r. godz. 10:52
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualne, Przetargi nieograniczone, Zamówienia Publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.