Informacja o złożeniu wniosku pn. „Zabezpieczenie epidemiologiczne Szpitala Psychiatrycznego w Toszku jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za zdrowie psychiczne woj. śląskiego” w ramach naboru COVID-19 EXTRAORDINARY CALL FOR PROPOSALS

Szpital Psychiatryczny w Toszku złożył wniosek pn. „Zabezpieczenie epidemiologiczne Szpitala Psychiatrycznego w Toszku jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za zdrowie psychiczne mieszkańców województwa śląskiego” w ramach naboru COVID-19 EXTRAORDINARY CALL FOR PROPOSALS ogłoszonego przez CEI –  Central European Initiative (https://www.cei.int).

W ramach projektu zaplanowano zakup następujących elementów:

  • Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną – urządzenie umożliwi dezynfekcję pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym;
  • Mobilne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania pomieszczeń o kubaturze do 2000m3;
  • Lampa UV przepływowa, na statywie jezdnym
  • Resuscytator, worek ambu – ilość 5 szt.
  • Przenośny aparat EKG – ilość 2 szt.
  • Webinar dla pracowników medycznych z procedur postępowania z COVID-19 składające się z części teoretycznej i praktycznej
  • Webinar dla pozostałych pracowników z procedur postępowania z COVID-19 składające się z części teoretycznej i praktycznej
  • Webinar dla pracowników zajmujących się transportem medycznym z procedur postępowania z COVID-19 składające się z części teoretycznej i praktycznej

Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń pozwoli na wzrost bezpieczeństwa epidemiologicznego wewnątrz budynku, natomiast zakup resuscytatora oraz przenośnego aparatu EKG pozwoli zabezpieczyć zdrowie I życie pacjentów Szpitala.

Przeprowadzenie webinariów pozwoli na zwiększenie wiedzy personelu szpitala w zakresie postępowania z wirusem  COVID-19. Zakres projektu obejmuje również zakup tabletów do kontaktu wybranych pacjentów z Sądem co ma ogromne znaczenie w przypadku pacjentów przebywających na oddziałach. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również zakup oprogramowania umożliwiającego zdalną obsługę komputerów na oddziałach na których znajdują się pacjenci. Ograniczenie wejść na oddziały pracowników niemedycznych oraz serwisantów przyczyni się do znacznego ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego pacjentów i pracowaników Szpitala.

Środki i sprzęt zapobiegające przenoszeniu zakażeń w Szpitalu mają na celu zabezpieczyć grupy ryzyka, chronić pracowników, minimalizować  eksport przypadków na terenie szpitala oraz do innych zakładów opieki zdrowotnej i szerszej społeczności. Stan epidemii wymaga zastosowania odrębnego  sprzętu pozwalającego na ochronę  zdrowia i ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń. Zakupiony sprzęt będzie w sposób pilny i bezpośredni wspomagał w walkę z COVID 19 .

Zakup urządzeń do dezynfekcji, resustytatora oraz aparatu EKG pozwoli na zwiększenie jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług oraz wzmocni  izolację pomiędzy zdrowymi i zakażonymi pacjentami, a personelowi medycznemu umożliwili w szerszym zakresie odkażanie sprzętu i pomieszczeń.

Zrealizowanie projektu pozwoli na maksymalną eliminację zagrożenia epidemiologicznego w Szpitalu.

 

Założone następujące efekty realizacji przedsięwzięcia:

– możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych podczas zagrożenia epidemiologicznego,

– wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i personelu,

– możliwość szybkiego wznowienia i kontynuacji leczenia w przypadku nawrotu wirusa COVID19 w przyszłości,

– utrzymanie współpracy wybranych pacjentów z sądem, co ma ogromne znaczenie w przypadku pacjentów na oddziałach.

Zaproponowane działania pozwolą na maksymalną eliminację zagrożenia epidemiologicznego w tym COVID19 wśród określonych grup docelowych tj. pacjentów i personelu Szpitala.

Wartość projektu: € 39 618,75

 

Opublikował: Paweł Majowski, dnia 15.07.2020 r. o godz. 09:20
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.