13/PN/DEG/AC/2020 – „Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu w budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku „S”

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro na „Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu w budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku „S”

Ogłoszenie o zamówieniu
07.08.2020 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11.08.2020 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13.08.2020 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.08.2020 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.08.2020 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ wraz załącznikami nr 1-7
Załączniki nr 1-11 do SIWZ

Osoba odpowiedzialna: mgr Angelika Sierla
Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 24.07.2020 r. godz. 12:17
Zmodyfikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 28.07.2020 r. godz. 09:38
Zmodyfikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 07.08.2020 r. godz. 11:47
Zmodyfikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 11.08.2020 r. godz. 11:43
Zmodyfikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 13.08.2020 r. godz. 12:22
Zmodyfikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 20.08.2020 r. godz. 09:05
Zmodyfikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 24.08.2020 r. godz. 11:53

28.07.2020 r. modyfikacja SIWZ

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 28.07.2020 r. godz. 09:38

Pytania z dnia 04 i 06 sierpnia 2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
07.08.2020 r. modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu składana i otwarcia ofert

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 07.08.2020 r. godz. 11:47

11.08.2020 r. modyfikacja SIWZ

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 11.08.2020 r. godz. 11:43

13.08.2020 r. modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 13.08.2020 r. godz. 12:22

20.08.2020 r. modyfikacja SIWZ
Zamiana terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 20.08.2020 r. godz. 09:05

24.08.2020 r. modyfikacja SIWZ

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 24.08.2020 r. godz. 11:53

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 27.08.2020 r. godz. 11:30

Informacja o unieważnieniu postępowania – pakiet I

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 01.09.2020 r. godz. 09:30

Informacja o unieważnieniu postępowania – pakiet II
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowała: mgr Angelika Sierla, dnia 03.09.2020 r. godz. 10:37

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwalne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.