Przyjęcie do szpitala

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Szpitala

Aktualne skierowanie
Dowód osobisty z numerem PESEL
Ważny dowód ubezpieczenia
Odcinek renty lub emerytury
W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy aktualne zaświadczenie z UP.

Pacjenci przyjmujący się do Szpitala powinni mieć przy sobie:

  1. własną piżamę
  2. ciapy
  3. mydło
  4. szampon do włosów
  5. szczotka/grzebień
  6. ręcznik
  7. szczoteczka i pasta do zębów

Depozyty

Przy przyjęciu do Szpitala pacjent ma prawo do pozostawienia rzeczy wartościowych w depozycie Szpitala.
Korzystanie z Depozytu przez pacjenta jest dobrowolne.
Pacjent może postanowić o pozostawieniu posiadanych pieniędzy i/lub rzeczy wartościowych przy sobie.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nie złożone do depozytu Szpitala.

Informacje dla Pacjentów
Rzecznik Praw Pacjenta
Świadczenia Opieki Zdrowotnej
Regulamin odwiedzin Pacjentów – wszystkie oddziały