Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA SZPITALA

Przy Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Organu Tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.
Radę Społeczną Szpitala powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego oraz dokonuje zmian w jej składzie.
Rada Społeczna liczy 7 osób.
W skład Rady Społecznej wchodzą:

1. Jako przewodniczący:

  • Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez niego upoważniona

2. Jako członkowie

  • przedstawiciel Wojewody Śląskiego
  • przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Śląskiego

SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ SZPITALA

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 133/89/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego z dnia 26.01.2016 r. w skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

  1. Krystian Kiełbasa – przewodniczący
  2. Dorota Wójtowicz
  3. Bronisław Reichel
  4. Sławomir Wawrzyniak
  5. Bartosz Straszak
  6. Marcin Bielski
  7. Longin Siemlat