Informacje ogólne

Statut jednostki
Regulamin organizacyjny SPZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku
Wniosek o udostępnienie kserokopii/odpisu dokumentacji medycznej

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
obowiązująca od 01.06.2017 roku

za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 8,70 zł
za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,30 zł
dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych: 1,73 zł

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA
W przypadku przechowywania zwłok pacjenta ponad 72 godziny naliczana jest odpłatność w wysokości 60,00 zł + VAT za każdą dobę.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Pobierz cennik

Strona główna
Dyrekcja