Oddział Psychiatryczny Ogólny I

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Iwona Ziaja

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Aleksandra Grot

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 281
Gabinet pielęgniarski: 221

<—powrót do listy oddziałów