Oddział Psychiatryczny Ogólny II

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Beata Pająk

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Sylwia Podbrożna

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 262
Gabinet pielęgniarski: 222

<—powrót do listy oddziałów