Oddział Psychiatryczny Ogólny III

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Joanna Mikołajczyk-Wenzel

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Krystyna Kloska

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 286
Gabinet pielęgniarski: 223
e-mail: oddzial3@szpitaltoszek.pl


<—powrót do listy oddziałów