Oddział Psychiatryczny Ogólny IV

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Roman Janiczek

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Klaudia Krasucka

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 260
Gabinet pielęgniarski: 224
e-mail: oddzial4@szpitaltoszek.pl


<—powrót do listy oddziałów