Oddział Psychiatryczny Sądowy V

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Magdalena Drozdowska-Kosiak

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Ewa Zabłocka

tel. 32 233 41 12
Gabinet pielęgniarski: 225


<—powrót do listy oddziałów