Oddział Psychiatryczny Sądowy VI

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Marzena Wawrzyńczyk

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Jolanta Badura

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 207
Gabinet pielęgniarski: 226
e-mail: oddzial6@szpitaltoszek.pl


<—powrót do listy oddziałów