Oddział Psychiatryczny Sądowy Odwykowy VII

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Tomasz Sambura

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Małgorzata Majkut-Maron

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 300
Gabinet pielęgniarski: 227
e-mail: oddzial7@szpitaltoszek.pl


<—powrót do listy oddziałów