Oddział Internistyczny VIII

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Maja Włostowska

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Małgorzata Depta

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 283
Gabinet pielęgniarski: 228
e-mail: interna@szpitaltoszek.pl

<—powrót do listy oddziałów