Oddział Psychiatryczny Ogólny IX

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Barbara Moj

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Irena Broniszewska

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 208
Gabinet pielęgniarski: 229
e-mail: oddzial9@szpitaltoszek.pl


<—powrót do listy oddziałów