Oddział Psychiatryczny Przewlekły XI

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Magdalena Sochacka

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Ewa Łęgowska

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 327
Gabinet pielęgniarski: 231


<—powrót do listy oddziałów