Oddział Detoksykacji Alkoholowej XII

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Iwona Fijałkowska

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Elwira Giemza

tel. 32 233 41 12
Gabinet lekarski: 203
Gabinet pielęgniarski: 232
e-mail: oddzial12@szpitaltoszek.pl


<—powrót do listy oddziałów