Oddział Odwykowy Alkoholowy XIII

Kierownik medyczny oddziału
mgr Marta Ruta

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Ewa Pawlikowska-Walczak

tel. 32 233 41 12
Gabinet pielęgniarski: 233

e-mail: terapiaodwykowa@szpitaltoszek.pl


INFORMACJA O ODDZIALE XIII

Oddział Odwykowy Alkoholowy XIII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przyjmuje osoby uzależnione od alkoholu, zgłaszające chęć podjęcia terapii oraz osoby, wobec których orzeczony został obowiązek leczenia odwykowego. Pacjentami oddziału mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Osoby zainteresowane podjęciem leczenia odwykowego na oddziale XIII powinny:

  • odbyć rozmowę kwalifikacyjną z psychologiem – rozmowy odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 8.30-11.30
  • utrzymać abstynencję przez co najmniej tydzień (osoba, która w trakcie oczekiwania na miejsce na oddziale XIII złamie abstynencję nie zostanie przyjęta)
  • posiadać aktualne skierowanie na leczenie odwykowe wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatrę (skierowanie jest ważne dwa tygodnie)
  • załatwić wszelkie ważne sprawy, np.: sąd, zasiłki itp., ponieważ w trakcie terapii nie przysługuje pacjentowi przepustka
  • zaopatrzyć się w zeszyt i przybory do pisania

Okres pobytu na Oddziale XIII trwa 8 tygodni i nie istnieje możliwość przedłużenia pobytu.

Osoby, dla których od ostatniego pobytu w oddziale XIII nie minął okres 1 roku, nie zostaną przyjęte. Wyjątek stanowi podjęcie programu nawrotów, który trwa ok. 2 tygodni wg. potrzeb pacjenta.

Personel Oddziału XIII zaprasza wszystkich chętnych:

  • w każdy poniedziałek od 8.30 do 11.30 na konsultacje z psychologiem, w trakcie których można wyznaczyć termin podjęcia leczenia odwykowego (na konsultację nie jest wymagane skierowanie lekarskie)
  • w każdą środę o godz. 18.00 na zamknięty miting AA wyłącznie dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję
  • w każdy piątek o godz. 18.00 na otwarty miting AA dla wszystkich chętnych
  • w każdą ostatnią sobotę miesiące o godz. 9.30 na spotkania psychoedukacyjne dla rodzin osób uzależnionych oraz wszystkich naszych byłych pacjentów utrzymujących abstynencję na spotkanie psychoedukacyjne o charakterze wspierającym

TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ

28.01.2017 – Problem uzależnienia w rodzinie
25.02.2017 – Specyfika leczenia odwykowego
25.03.2017 – Trzeźwienie jako sposób na życie
29.04.2017 – Przeszkody na drodze trzeźwienia
27.05.2017 – Skąd czerpać siłę do trzeźwienia?
24.06.2017 – Współuzależnienie i syndrom DDA
29.07.2017 – Abstynencja czy trzeźwienie?
26.08.2017 – Nawroty w uzależnieniu
30.09.2017 – Przemoc
28.10.2017 – Sposoby na abstynencję
25.11.2017 – Słucham czy słyszę?
W grudniu odbędzie się przedświąteczny, rocznicowy mityng AA. Dokładny termin będzie znany w późniejszym terminie.

<—powrót do listy oddziałów