Oddział Odwykowy Alkoholowy XIII

Koordynator Zespołu Psychologów
mgr Agata Młynarczyk-Burek

Lekarz konsultujący
lek. Piotr Dworaczek

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Ewa Pawlikowska-Walczak

tel. 32 233 41 12
Gabinet pielęgniarski: 233
Kierownik: 273

e-mail: terapiaodwykowa@szpitaltoszek.pl


INFORMACJA O ODDZIALE XIII

Oddział Odwykowy Alkoholowy XIII SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przyjmuje osoby uzależnione od alkoholu, zgłaszające chęć podjęcia terapii oraz osoby, wobec których orzeczony został obowiązek leczenia odwykowego. Pacjentami oddziału mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Osoby zainteresowane podjęciem leczenia odwykowego na oddziale XIII powinny:

  • odbyć rozmowę kwalifikacyjną z terapeutą uzależnień, po uprzednim ustaleniu telefonicznym przybycia. Rozmowy odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 11.15 – 12.30. Następnie zainteresowani terapią potwierdzają chęć jej podjęcia telefonicznie w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 11.00. Osoby, które przyjdą na konsultację pod wpływem alkoholu nie zostaną skonsultowane.
  • posiadać aktualne skierowanie na leczenie odwykowe wydane przez wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatrę (skierowanie jest ważne dwa tygodnie)
  • załatwić wszelkie ważne sprawy, np.: sąd, zasiłki itp., ponieważ w trakcie terapii nie przysługuje pacjentowi przepustka
  • zaopatrzyć się w zeszyt, teczkę i przybory do pisania.

Okres pobytu na Oddziale XIII trwa ok. 7 tygodni.

Personel Oddziału XIII zaprasza wszystkich chętnych:

  • w każdą środę o godz. 18.00 na zamknięty miting AA wyłącznie dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję
  • w każdy piątek o godz. 18.00 na otwarty miting AA dla wszystkich chętnych
  • w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 9.30 na spotkania psychoedukacyjne dla rodzin osób uzależnionych oraz wszystkich naszych byłych pacjentów utrzymujących abstynencję na spotkanie psychoedukacyjne o charakterze wspierającym:

27.01.2018 – Pokora w trzeźwieniu
24.02.2018 – Przeszkody na drodze trzeźwienia
28.04.2018 – Moi bliscy. Jak się z nimi dogadać trzeźwiejąc?
26.05.2018 – Mówić czy nie, że jestem uzależniony?
30.06.2018 – Chęć trzeźwienia – skąd ją brać?
28.07.2018 – Przebaczenie drogą do trzeźwienia
25.08.2018 – Odpowiedzialność w trzeźwieniu i życiu
29.09.2018 – Nawroty – czy to mnie dotyczy
27.10.2018 – Uważność w trzeźwieniu
24.11.2018 – Moje emocje – pomoc czy zagrożenie?
08.12.2018 – Przedświąteczny, rocznicowy mityng AA.


<—powrót do listy oddziałów