Oddział Psychiatryczny Przewlekły XV

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Agnieszka Leyko

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Elżbieta Tulczyjew

tel. 32 233 41 12
Gabinet pielęgniarski: 236


<—powrót do listy oddziałów