Oddział Psychiatryczny Przewlekły XV

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Anna Bugała

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Elżbieta Tulczyjew

tel. 32 233 41 12
Gabinet pielęgniarski: 236
e-mail: oddzial15@szpitaltoszek.pl


<—powrót do listy oddziałów