Oddział Psychiatryczny Sądowy dla nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu XVII

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Magdalena Turek-Rakowska

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Elżbieta Kasztelan

tel. 32 233 41 12
Gabinet pielęgniarski: 310


<—powrót do listy oddziałów