Informacja o realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych”

efrr_logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt pn.
„Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych”

Wartość projektu: 3 482 626,97 PLN

Wartość dofinansowania: 2 623 840,12 PLN

Projekt swym zakresem obejmuje m.in.:

1. Pełną informatyzację dokumentacji medycznej oraz kosztów leczenia,
2. Wprowadzenie e-usług udostępniających możliwości takie jak:
– logowanie pacjenta za pomocą użytkownika lub numeru karty i hasła,
– przegląd listy usług,
– zdalne zgłoszenia wniosku o rezerwację terminu usługi z preferowanymi terminami,
– udostępnianie danych o zaplanowanych wizytach i usługach,
– prezentacja potwierdzenia rezerwacji: data i godzina usługi, imię, nazwisko pacjenta, numer rezerwacji, miejsce wykonania usługi, informacje dodatkowe dla pacjenta,
– dostęp do informacji o lokalizacji miejsca wykonania usługi,
– odwołanie rezerwacji,
– przegląd wyników badań.
3. Pełną integrację oprogramowania z systemami NFZ oraz SIM.

Projekt poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury wpływa na upowszechnienie dostępu do Internetu, w tym do usług świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja przedmiotowego projektu będzie prowadzić do zmniejszenia zapóźnienia technologicznego i informatycznego w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt będzie się także przyczyniać do podwyższenia jakości życia mieszkańców, podniesienia dostępu do instytucji publicznych w tym instytucji opieki zdrowotnej, przełamania barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia” oraz stworzy łatwiejszy dostęp do informacji.

Informacje źródłowego na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

efrr_logo

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności-archiwum. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.