13/PN/DEG/AS/2015 – Zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni RTG wraz z serwisem technicznym dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku [ZAKONCZONE]

Ogłasza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 euro na zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni RTG wraz z serwisem technicznym dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.08.2015 r., ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.08.2015 r. pod numerem 2015/S 154-283919

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ – wersja pdf
SIWZ – wersja doc
Program funkcjonalno-użytkowy – zał. nr 2 do SIWZ

Osoba odpowiedzialna: Angelika Sierla
Opublikowała: Angelika Sierla, dnia 12.08.2015 r. godz. 10:53

AKTUALIZACJA:

Pytania z dnia 18-28 sierpnia 2015 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
07.09.2015 r. – modyfikacja SIWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 07.09.2015 r. godz. 13:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 02.10.2015 r. godz. 13:12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowała: mgr inż. Anna Skandy, dnia 09.10.2015 r. godz. 12:17
Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwalne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.