Informacja o projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską realizowanym w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku pn. „Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku.”

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

2 703 933,60 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 

2 646 926,00 zł

DOFINANSOWANIE OGÓŁEM:

2 249 887,10 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:

2 249 887,10 zł

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój i podniesienie jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez Szpital Psychiatryczny w Toszku.

Cel główny umożliwi osiągnięcie następujących korzyści:

 • Wzrost wykorzystania e-usług publicznych w obszarze zdrowia przez społeczeństwo co pozwoli zbliżyć się do wartości wskaźnika na poziomie średniej UE,
 • Ułatwienie dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, poprawa obiegu dokumentacji i informacji,
 • Łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych dzięki skróceniu kolejek do lekarza,
 • Możliwe zmniejszenie liczby błędów lekarskich dzięki szybkiemu dostępowi do historii choroby,
 • Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu
  do ważnych informacji dotyczących pacjenta,
 • Zmniejszenie biurokracji oraz kosztów dzięki ograniczeniu liczby dokumentów papierowych i automatyzacji procesów,
 • Poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.
 • Poprawa jakości i dostępności do wysokiej jakości usług publicznych,
 • Wzrost poziomu jakości życia na obszarze województwa śląskiego,

Do głównych zadań, które umożliwią osiągnięcie celu głównego należą:

 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie i rozliczenie dofinansowania,
 • zakup i wdrożenie oprogramowania,
 • zakup sprzętu informatycznego.

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja niniejszego projektu wraz z innymi przedsięwzięciami
w zakresie rozwoju i poprawy jakości e-usług w obszarze zdrowia na poziomie regionalnym i krajowym przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii. Realizacja wszystkich projektów (zrealizowanych
i zaplanowanych) w perspektywie długoterminowej spowoduje wzrost dostępności i jakości zarówno e-usług jak i świadczeń medycznych na obszarze oddziaływania projektu.

Opublikował: Paweł Majowski, dnia 08.03.2022 r. o godz. 08.26
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.