Przyjęcie do szpitala

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Szpitala

Aktualne skierowanie
Dowód osobisty z numerem PESEL
Ważny dowód ubezpieczenia
Odcinek renty lub emerytury
W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy aktualne zaświadczenie z UP.

Pacjenci przyjmujący się do Szpitala powinni mieć przy sobie:

  1. własną piżamę
  2. mydło
  3. szampon do włosów
  4. szczotka/grzebień
  5. ręcznik
  6. szczoteczka i pasta do zębów

Depozyty

Przy przyjęciu do Szpitala pacjent ma prawo do pozostawienia rzeczy wartościowych w depozycie Szpitala.
Korzystanie z Depozytu przez pacjenta jest dobrowolne.
Pacjent może postanowić o pozostawieniu posiadanych pieniędzy i/lub rzeczy wartościowych przy sobie.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nie złożone do depozytu Szpitala.

 


Informacje dla Pacjentów
Przyjęcie do szpitala

Rzecznik Praw Pacjenta
Świadczenia Opieki Zdrowotnej
Informacja związana z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych

Regulamin odwiedzin Pacjentów – wszystkie oddziały
Terapia zajęciowa