Świadczenia Opieki Zdrowotnej

Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

I. Opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień:

 1. Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych
 2. Świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych
 3. Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej
 4. Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
 5. Świadczenia odwykowe sądowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
 6. Świadczenia psychiatryczne sądowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich
 7. Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)
 8. Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne
 9. Świadczenia w izbie przyjęć
 10. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

II. Leczenie szpitalne

 1. Choroby wewnętrzne hospitalizacja

III. Ambulatoryjna opieka zdrowotna

 1. Świadczenia w zakresie gastroenterologii
 2. Diagnostyczne świadczenie kosztochłonne:
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia

Informacje dla Pacjentów
Przyjęcie do szpitala

Rzecznik Praw Pacjenta
Świadczenia Opieki Zdrowotnej
Regulamin odwiedzin Pacjentów – wszystkie oddziały