Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA SZPITALA

Przy Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Organu Tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.
Radę Społeczną Szpitala powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego oraz dokonuje zmian w jej składzie.
Rada Społeczna liczy 7 osób.
W skład Rady Społecznej wchodzą:

1. Jako przewodniczący:

  • Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez niego upoważniona

2. Jako członkowie

  • przedstawiciel Wojewody Śląskiego
  • przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Śląskiego

SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ SZPITALA

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 298/101/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.02.2020 r. w skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

  1. Piotr Heliński – przewodniczący
  2. Dorota Wójtowicz
  3. Bronisław Reichel
  4. Tadeusz Kobiernik
  5. Tomasz Głogowski
  6. Adam Bachulski
  7. Krystian Kiełbasa