Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

ADRES:
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek

KONTAKT:
tel.: (32) 233 41 12, (32) 727 58 00
fax: +(48-32) 233 52 44 (czynny w godz. pracy)
fax: +(48-32) 233 43 25
e-mail: info@szpitaltoszek.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
/SPZOZ1_Toszek/SkrytkaESP

NIP: 969-09-46-632
REGON: 000293114
KRS: 0000044032
Księga rejestrowa wojewody: 000000013832
Numer w Bazie Danych Odpadowych: 000034691

Numery rachunków bankowych szpitala:

Rachunek główny:
96 1050 1285 1000 0002 0310 0144

Rachunek depozytowy:
97 1050 1285 1000 0002 0417 4304

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
45 1050 1285 1000 0002 0417 4270

Książka teleadresowa

Dodaj komentarz