Informacje ogólne

Statut jednostki

Zarządzenie Dyrektora nr 56/2023 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym

Zarządzenie Dyrektora nr 46/2023 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym

Zarządzenie Dyrektora nr 31a/2023 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym

Zarządzenie Dyrektora nr 27/2023 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Zarządzenie Dyrektora nr 115/2022 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Zarządzenie Dyrektora nr 102/2022 – w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym (pdf)
Zarządzenie Dyrektor nr 87/2022 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Zarządzenie Dyrektora nr 31/2022 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Zarządzenie Dyrektora nr 22/2022 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Zarządzenie Dyrektora nr 132/2021 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Zarządzenie Dyrektora nr 67/2021 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Zarządzenie Dyrektora nr 48/2021 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Zarządzenie Dyrektora nr 128/2020 – w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Zarządzenie Dyrektora nr 111/2020 – o powołaniu Inspektora Danych Osobowych

Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku
Wniosek o udostępnienie kserokopii/odpisu dokumentacji medycznej

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązująca od 01.03.2024 roku

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Pobierz cennik

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


O nas
Informacje ogólne
Dyrekcja
Budżet i majątek
Książka teleadresowa