Przychodnia przyszpitalna

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Udziela świadczeń ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii osobom dorosłym w ramach umowy z NFZ, w tym prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń poznawczych, orzeka o stanie zdrowia psychicznego osób leczonych dla potrzeb upoważnionych instytucji.

Przychodnia czynna:
Poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00
Środa od godz. 07.00 do godz. 11.00
Czwartek od godz. 07.00 do godz. 11.00
Piątek od godz. 07.00 do godz. 11.00

kontakt:
tel. 32 233 41 12 wew. 298
W/w Przychodnia znajduje się na terenie tutejszego Szpitala w budynku „P”.

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Proponujemy bezpłatne leczenie w ramach umowy z NFZ w następujących poradniach:

  • Poradnia gastroenterologiczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza

Rejestracja pacjentów do przychodni:
Przy okienku od godz. 07.30 do 15.00
Telefonicznie od godz. 08.00 do 14.30

Poradnia gastroenterologiczna czynna:
poniedziałek od godz. 08.00 do godz. 11.00
środa od godz. 08.00 do godz. 11.20
piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00

W/w Przychodnia znajduje się na terenie tutejszego Szpitala w budynku „P”.

W ramach przychodni przyszpitalnej funkcjonują następujące poradnie:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych – Gastroenterologiczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy