Oddział XIII Odwykowy Alkoholowy

Kierownik oddziału
mgr Agata Młynarczyk-Burek

Lekarz konsultujący
lek. Aleksander Leżuch

Pielęgniarka Oddziałowa
Elwira Giemza

tel. 32 233 41 12
Gabinet pielęgniarski: 233
Kierownik: 273

e-mail: terapiaodwykowa@szpitaltoszek.pl

Telefon dla pacjentów: wew. 378


INFORMACJA O ODDZIALE XIII

Oddział Odwykowy Alkoholowy XIII SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przyjmuje osoby uzależnione od alkoholu i pozostałych rozpoznań leczonych w oddziale, zgłaszające chęć podjęcia terapii oraz osoby, wobec których orzeczony został obowiązek leczenia odwykowego. Pacjentami oddziału mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Informacja dla osób zainteresowanych podjęciem leczenia odwykowego w Oddziale Odwykowym Alkoholowym XIII SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku:

  • Aby podjąć leczenie w oddziale należy najpierw odbyć rozmowę kwalifikacyjną z psychologiem lub terapeutą uzależnień. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną tel 32 233 41 12 wew 273.
  • Na wyznaczony termin konsultacji należy przybyć w stanie niewskazującym na spożycie alkoholu. Należy mieć ze sobą skierowanie od lekarza, które jest aktualne (nie starsze niż 14 dni) oraz prawidłowo wystawione (rozpoznania leczone w tutejszym oddziale to: F10.2, F 10.8., F10.9, F 13.2, F 19.2, F19.8, F 19.9, F 63.0, F 63.8) Kod identyfikacyjny naszego oddziału to 4744. Osoby z nieprawidłowym skierowaniem nie zostaną skonsultowane.
  • Po zakwalifikowaniu do oddziału pacjent wpisany jest do listy kolejkowej. Czas oczekiwania może ulec przyspieszeniu w miarę zmiany dostępności łóżek, informujemy wówczas telefonicznie o takiej możliwości.
  • Przed rozpoczęciem leczenia należy załatwić wszelkie ważne sprawy np.: sądowe, zasiłki, specjalistyczne wizyty lekarskie itp., ponieważ w trakcie terapii pacjenci z zasady nie są urlopowani.
  • W wyznaczony dzień przyjęcia należy udać się do Izby Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Należy zachować abstynencję przy przyjęciu.
  • Zaopatrzyć się w zeszyt, teczkę i przybory do pisania.

Okres pobytu na Oddziale XIII trwa ok. 7 tygodni.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.


<—powrót do listy oddziałów