Oddział XVI Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dąbrówce

ul. Rezerwat Przyrody Hubertus, 44-187 Dąbrówka Hubertus
nr tel./fax. 32 233 48 38

adres do korespondencji:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

Oddział dysponuje 40 łóżkami dla osób mających trudności w kontakcie z innymi ludźmi nie radzących sobie z trudnościami codziennego życia, często nie posiadających oparcia w najbliższym środowisku, chorymi na zaburzenia afektywne i schizofrenię.

Nad przebiegiem leczenia i rehabilitacji czuwają lekarze psychiatrzy, psycholog, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi.

W oddziale proponowane są:

  • Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych,
  • Treningi umiejętności rozwiązywania problemów,
  • Treningi praktycznych umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem w środowisku,
  • Zajęcia psychoedukacyjne
  • Muzykoterapia
  • Terapia zajęciowa
  • Zajęcia rekreacyjne

Każdy pacjent ma możliwość indywidualnego kontaktu terapeutycznego.

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Przemysław Frey

Pielęgniarka Oddziałowa
Aleksandra Janysek-Pisarek

tel. 32 233 48 38
e-mail: dabrowka@szpitaltoszek.pl


<—powrót do listy oddziałów