Procedura antykorupcyjna

Pracownik, pacjent, osoba postronna oraz podmiot współpracujący ze Szpitalem , która/y powzięła informację o zdarzeniu korupcyjnym na terenie Szpitala ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szpitala lub jego Zastępców w następujący sposób:

  • pisemnie
  • elektronicznie na adres e-mail: info@szpitaltoszek.pl
  • telefonicznie pod nr 32 233 41 12 wew. 215
  • osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala

Zastępcy Dyrektora Szpitala zobowiązani są do niezwłocznego przekazania Dyrektorowi uzyskanej informacji o zdarzeniu.

Zdarzenie może zostać zgłoszone anonimowo.

Opublikował: Paweł Majowski, dnia 10.08.2021 r. o godz. 12.06