Centrum Zdrowia Psychicznego

CZP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku przy ulicy Gliwickiej 5, od 1 marca 2023 roku uruchomił Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców powiatu gliwickiego w ramach programu pilotażowego. Centrum świadczy usługi w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie oddziału psychiatrycznego ogólnego z 25 łóżkami, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego psychiatrycznego ogólnego i poradni zdrowia psychicznego z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym w Toszku oraz poradni zdrowia psychicznego w Knurowie z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym czynnym od godziny 8.00 do 18.00. od poniedziałku do piątku, przy ulicy 1 Maja 51A.

CZP

Z pomocy CZP mogą korzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne. Również członkowie rodzin, a także bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
W przypadku pojawiających się pytań czy wątpliwości mogą skorzystać ze wsparcia centrum, do którego ich bliski zgłosił się o pomoc. Z pomocy centrum  mogą skorzystać także osoby, które zostały wypisane ze szpitala, w celu uzyskania wsparcia w dalszym dochodzeniu do zdrowia.

CZP

Dane kontaktowe:
Centrum Zdrowia Psychicznego w Toszku
Centrum Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Psychiatrycznego
Gliwicka 5, 44-180 Toszek
tel. 32 727 58 00 wew. 315
e-mail: centrum@szpitaltoszek.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
Gliwicka 5, 44-180 Toszek
telefon: 32 727 58 00 wew.  339 lub 298
telefon do PZK: 665 545 582
e-mail: przychodnia@szpitaltoszek.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego II z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
1 maja 51A, 44-190 Knurów
telefon: 665 622 646
e-mail: czp.pzpknurow@szpitaltoszek.pl

Dział Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego
Gliwicka 5, 44-180 Toszek
telefon kontaktowy: 603 336 337

Oddział psychiatryczny ogólny szpitalny całodobowy CZP
Gliwicka 5, 44-180 Toszek
telefon kontaktowy: 32 727 58 00 wew. 262, 222

Podwykonawcy
Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA „REMEDIUM” Awramienko Spółka Jawna
Ignacego Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice

Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego
Iwona Kuźmińska-Meryk i Partnerzy – Lekarze
Wojska Polskiego 10, 44-120 Pyskowice

Komórki organizacyjne objęte podwykonawstwem: Poradnia Zdrowia Psychicznego – 1700

Dane kontaktowe do osób zarządzających:
Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego:  Anita Pasławska
telefon: 32 727 58 00 wew. 315
e-mail: a.paslawska@szpitaltoszek.pl