III Śląska Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej – „Uzależnienie od alkoholu w obszarze pracy klinicznej psychiatry i psychologa”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Śląskiej Konferencji Naukowej Psychiatrii i Psychologii Klinicznej nt. „Uzależnienie od alkoholu w obszarze pracy klinicznej psychiatry i psychologa”, która odbędzie się 3 października 2019 roku na terenie  Szpitala Psychiatrycznego  w Toszku.

Uzależnienie od alkoholu stanowi istotny problem społeczny, a leczenie chorych leży w interesie nie tylko osoby której dotyczy, ale także społeczeństwa. Zespół uzależnienia, podobnie jak inne zaburzenia, nie jest oderwany od całości funkcjonowania jednostki. Właśnie takiemu całościowemu ujęciu, z różnych perspektyw pragniemy poświęcić naszą tegoroczną konferencję, aby być może spojrzeć na osoby uzależnione w nowym świetle oraz stworzyć okazję do dyskusji.

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Szpital Psychiatryczny w Toszku konferencji wszystkich zainteresowanych problematyką uzależnienia od alkoholu: psychologów, lekarzy psychiatrów, pracowników szpitali, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Żywimy nadzieję, że niniejsze wydarzenie stanie się polem do dyskusji, wymiany informacji i dobrych praktyk w zakresie szans i możliwości pracy z osobami, których dotyka problem uzależnienia. Podczas konferencji planujemy wystąpienia z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej, podczas których praktycy i specjaliści w swojej dziedzinie przedstawią Państwu aktualną wiedzę kliniczną.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
lek. Joanna Mikołajczyk-Wenzel
mgr Agata Młynarczyk-Burek
dr Anna Guzy


PROGRAM KONFERENCJI

3 października 2019 roku

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji

9.15 – 9.45 – dr hab. n. med. Robert Pudlo (Śląski Uniwersytet Medyczny)   – „Razem czy osobno – uzależnienia w opiece psychiatrycznej”

9.45-10.15 –  dr hab. n. społ.  Bernadetta Izydorczyk (Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach)– „Bulimia z perspektywy leczenia uzależnień”

10.15- 10.45 – prof. dr hab. Beata Pastwa- Wojciechowska( Uniwersytet Gdański), mgr Inga Markiewicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), mgr Agata Młynarczyk – Burek (Szpital Psychiatryczny w Toszku)„Możliwości przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce – teoria i praktyka

10.45-11.15 – dr hab. n. med. Adam Wichniak (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) – „Aripiprazol LAI – długoterminowe cele leczenia”

11.15-11.40 – PANEL DYSKUSYJNY (z udziałem zaproszonych gości)

11.40 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 12.30 – dr n. med. Małgorzata Klecka (Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach) –„Zaburzenia ze spektrum FASD na przestrzeni życia”

12.30 – 12.50 – mgr Małgorzata Kowalcze (Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu)– „Co nowego w psychoterapii uzależnień?”

12.50-13.10 – mgr Ryszard Chłopek (Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach) – „Superego a uzależnienie„.

13.10 – 13.30 –  lek. med. Wojciech Sołtys (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu) „Deklaracje suicydalne pod wpływem alkoholu- postępowanie w warunkach psychiatrycznej izby przyjęć. Doniesienie wstępne.”

13.30-13.50 –  mgr Piotr Sobczak (TO TU – Tarnogórski ośrodek terapii uzależnień, profilaktyki i pomocy psychologicznej) „ Problem pacjentów uzależnionych z zaburzeniami osobowości”

13.50-14.05 –  lek. med. Magdalena Drozdowska – Kosiak, lek. med. Piotr Dworaczek, mgr Agata Młynarczyk – Burek,  (Szpital Psychiatryczny w Toszku)–„Współpraca psychiatry i psychologa w pomocy osobie uzależnionej

14.05 – 14.30  PANEL DYSKUSYJNY (z udziałem zaproszonych gości)
14.30 Zakończenie konferencji


Regulamin konferencji
Plakat – konferencja 2019

Ważne informacje

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.