Strona główna

efrr_logo

 

historia_rozwoj1Misja Szpitala

„Jesteśmy aby chronić życie i godność, przywracać zdrowie i dawać nadzieję”.

Celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w sposób profesjonalny, sumienny i przyjazny dla pacjenta, utrzymując standardy jakości usług oraz wykonywanie zadań zgodnie ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.

Do zadań podmiotu należy:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie:
psychiatrii z zakresu:

  • lecznictwa stacjonarnego (hospitalizacja),
  • lecznictwa ambulatoryjnego (porady specjalistyczne, terapia grupowa i indywidualna), chorób wewnętrznych z zakresu:
  • lecznictwa stacjonarnego (hospitalizacja),
  • lecznictwa ambulatoryjnego (porady specjalistyczne, diagnostyka endoskopowa, obrazowa),
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
  • prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy,
  • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Szpital może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie usług technicznych, żywieniowych oraz najmu wolnych powierzchni będących w jego dyspozycji.


O nas
Informacje ogólne
Dyrekcja
Budżet i majątek
Książka teleadresowa

Dodaj komentarz