III Śląska Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej – podsumowanie, galeria zdjęć

Pragniemy z radością poinformować, że w dniu 3 października 2019r. odbyła się III Śląska Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej. W tym roku konferencja zatytułowana była „Uzależnienie od alkoholu w obszarze pracy klinicznej psychiatry i psychologa” i jak co roku zgromadziła lekarzy psychiatrów, psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pielęgniarki, studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką, jak również przedstawicieli urzędów, których mieliśmy zaszczyt gościć.

Mamy nadzieję, że zorganizowane przez nas wydarzenie było okazją do dyskusji, wymiany informacji oraz dobrych praktyk w zakresie szans i możliwości pracy z osobami, których dotyka problem uzależnienia.

Patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski, Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie Psychiatrii – dr n. med. Tomasz Mędrala, który zaszczycił nas również swoją osobistą obecnością, Śląska Izba Lekarska, oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

Podczas konferencji wybitni specjaliści oraz praktycy z zakresu psychiatrii i psychologii przedstawili aktualną wiedzę kliniczną.

Uroczyste otwarcie konferencji rozpoczęła lek. Joanna Mikołajczyk – Wenzel, specjalista psychiatra, Dyrektor

Jak co roku konferencję uroczyście rozpoczął swoim wykładem znakomity śląski specjalista z dziedziny psychiatrii – dr hab. n. med. Robert Pudlo, reprezentujący Śląski Uniwersytet Medyczny. W swoim niezwykle interesującym wystąpieniu pt. „Razem czy osobno – uzależnienia w opiece psychiatrycznej” podzielił się swoją wiedzą i refleksjami odnośnie opieki nad pacjentem uzależnionym od alkoholu, podkreślając złożoność zaburzenia, wymagającego interdyscyplinarnej opieki oraz dużą rolę współpracy specjalistów.

W kolejnym wykładzie mieliśmy zaszczyt gościć kolejny raz dr hab. n. społ. Bernadettę Izydorczyk, Krajową Konsultant w dziedzinie Psychologii Klinicznej, reprezentującą Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie oraz NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach, która wygłosiła wykład pt. „Bulimia z perspektywy leczenia uzależnień”. Przedstawiła w niej niezwykle ciekawe porównanie genezy bulimii oraz uzależnienia m.in. od alkoholu, pokazując związek obu zaburzeń z nieprawidłościami w zakresie kształtowania się osobowości człowieka, którego nie sposób bagatelizować w pracy z obu grupami pacjentów. Poruszyła również szereg ciekawych zagadnień, w tym m.in. drunkoreksji.

Następna prezentacja, której autorkami były prof. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska, reprezentująca Uniwersytet Gdański –  Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej,  mgr Inga Markiewicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, prawnik i psycholog, członek Krajowej Komisji Psychiatrycznej  ds. Środków Zabezpieczających działającej przy Ministrze Zdrowia oraz mgr Agata Młynarczyk – Burek, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, Koordynator Zespołu Psychologów i Kierownik Oddziału Odwykowego Alkoholowego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku zatytułowana była „Możliwości przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce – teoria i praktyka”, poruszająca temat zarówno z perspektywy naukowej, jak i praktycznej, wywołująca dyskusję odnośnie stosowania tego rodzaju oddziaływań wobec osób uzależnionych od alkoholu w Polsce.

Kolejnym wykładowcą był znakomity specjalista w dziedzinie psychiatrii, reprezentujący Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dr hab. n. med. Adam Wichniak, prof. IPIN, posiadający certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Narodowej Fundacji Snu, członkiem zespołu ekspertów ds. zaburzeń snu Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP). Od 1998 r. zajmuje się leczeniem zaburzeń snu i badaniami nad snem. Wygłosił referat pt. „Aripiprazol LAI – długoterminowe cele leczenia”, poświęcony niezwykle aktualnej tematyce leków o przedłużonym działaniu, poruszając również ważną kwestię osób chorujących na schizofrenię, nadużywających środków psychoaktywnych.

W kolejnej sesji wystąpili znakomici praktycy – dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista psychiatra, Dyrektor Ośrodka Fastryga w Lędzinach, która przybliżyła aktualne kwestie diagnostyki oraz pracy z osobami ze spektrum FASD w wykładzie pt. „Zaburzenia ze spektrum FASD na przestrzeni życia”, a także mgr Małgorzata Kowalcze, psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, superwizor, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, która wyłożyła aktualne kwestie dotyczące terapii uzależnień w referacie pt. „Co nowego w psychoterapii uzależnień?”, mgr Ryszard Chłopek, psycholog, psychoterapeuta, superwizor, kierujący Ośrodkiem Terapii Rodzin i Par w Gliwicach oraz wieloletni pracownik Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, który pogłębił tematykę psychopatologii osób uzależnionych w wykładzie pt. „Superego a uzależnienie”, którą to tematykę w znakomity sposób kontynuował mgr Piotr Sobczak – psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, Dyrektor Tarnogórskiego ośrodka terapii uzależnień, profilaktyki i pomocy psychologicznej TO TU w wykładzie pt. „Problem pacjentów uzależnionych z zaburzeniami osobowości”. Ważną kwestię pacjentów uzależnionych, tym razem w aspekcie Izby Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego zaprezentował w interesującym wykładzie pt. „Deklaracje suicydalne pod wpływem alkoholu – postępowanie w warunkach psychiatrycznej izby przyjęć. Doniesienia wstępne” lek. med. Wojciech Sołtys, Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. . Dalsze kwestie praktyczne interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem uzależnionym, a w szczególności w zespole specjalista psychiatra – specjalista terapii uzależnień – psycholog na przykładzie Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w tym aspekt roli lekarza psychiatry w oddziale stacjonarnym leczenia uzależnień podnieśli, jednocześnie domykając konferencję – praktycy ze Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – lek. med. specjalista psychiatra Magdalena Drozdowska – Kosiak, Kierownik Medyczny Oddziału Psychiatrii Sądowej, lek. med. Piotr Dworaczek, w trakcie specjalizacji z psychiatrii oraz mgr Agata Młynarczyk – Burek.

Zaprezentowane treści w trakcie konferencji wzbudzają do refleksji nad złożonością podejmowanej tematyki, zachęcają do myślenia o pacjencie w kategorii całości jego zaburzeń oraz zasobów, podkreślają rolę nieprawidłowo ukształtowanej osobowości w genezie powstawania uzależnień oraz konieczności interdyscyplinarnej współpracy w leczeniu osób dotkniętych problemem uzależnienia oraz skłonią do pogłębienia rozumienia ich psychopatologii. Żywimy nadzieję, że zorganizowane przez nas wydarzenie przyczyni się do dalszych prac nad zaproponowaną tematyką, zarówno w teorii, jak i praktyce i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konferencji.

Komitet organizacyjny
lek. med. Joanna Mikołajczyk – Wenzel
dr Anna Guzy
mgr Agata Młynarczyk – Burek

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: Agata Młynarczyk-Burek
Opublikował: Paweł Majowski, dnia 13.11.2019 r. o godz. 08.35
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.