Rzecznik Praw Pacjenta

rzecznik

Szanowni Państwo!

Pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta lub opiekun prawny lub faktyczny pacjenta mogą korzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

mgr Arkadiusz Warzycha
przyjmuje w środę, czwartek i piątek
w godzinach 7.15 – 14.15
w budynku M pokój nr 1
tel. kom. 503 182 518 lub 32 233 41 12 wew. 354


Uprzejmie informujemy, że w dniach 11 – 24 września tego roku Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego będzie nieobecny.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016r., poz. 186 z późń. zm.) oraz art. 10d ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 231, poz. 1375) Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

W czasie nieobecności pacjenci mogą kierować swoje zgłoszenia do Wydziału do spraw Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:

  1. bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta – 800 190 590 – czynnej od poniedziąłku do piątku w godzinach 9.00 – 21.00
  2. poczty tradycyjnej: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  3. formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl (zakładka „kontakt”)
  4. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (umożliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

W sprawach pilnych, w czasie nieobecności proszę kontaktować się z Wydziałem ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta:

sekretariat: (22) 532 82 07
fax: (22) 833 08 86
e-mail: psychiatria@bpp.gov.pl


plakat_rzecznik

Informacje dla Pacjentów
Przyjęcie do szpitala
Świadczenia Opieki Zdrowotnej
Regulamin odwiedzin Pacjentów – wszystkie oddziały