Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

ADRES:
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek

KONTAKT:
tel.: (32) 233 41 12
fax: +(48-32) 233 52 44 (czynny w godz. pracy)
fax: +(48-32) 233 43 25
e-mail: info@szpitaltoszek.pl

NIP: 969-09-46-632
REGON: 000293114
KRS: 0000044032
Księga rejestrowa wojewody: 000000013832

TELEFONY WEWNĘTRZNE

ZARZĄD
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Toszku- 202
Sekretariat Dyrektora Naczelnego – 215
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych – 212
Sekretariat Dyrektora ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych – 206
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości – 244
Pełnomocnik Dyrektora ds. Świadczeń Medycznych – 215
Główna Księgowa – 213

ADMINISTRACJA
Dział Księgowości – 214, 266
Dział Kadr – 218, 295
Sekcja Płac – 264
Kasa – 274
Sekcja Zamówień Publicznych – 288
Dział Administracyjno-Gospodarczy – 278, 290

SEKCJA OCHRONY – 246

PRZYCHODNIA SZPITALNA Z PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI– 298

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA – 244

INSPEKTOR BHP – 219
INSPEKTOR PPOŻ – 246

APTEKA
Apteka Szpitalna – 248
Magazyn medyczny – 252

IZBA PRZYJĘĆ
Izba przyjęć – 220, 204
Dyżurka Izby Przyjęć – 280
fax 32 233 58 80

SEKCJA REJESTRACJI I DOKUMENTACJI CHORYCH– 259

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA – 205

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – 250, 332

PRACOWNIA ENDOSKOPII – 277

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE – 249

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – 217

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI ULTRADZWIĘKOWEJ I USG ZABIEGOWEGO – 341

OŚRODEK TERAPII ZAJĘCIOWEJ – 270

DZIAŁ ŻYWIENIA Z KUCHNIĄ
Kuchnia – 239
Magazyn żywnościowy – 247
Żywienie – 289

PRALNIA – 238

DZIAŁ TECHNICZNY
Dział techniczny – 240
Magazyn techniczny – 279
Warsztat elektryczny – 265
Warsztat ślusarski – 268
Warsztat stolarski – 294

KOTŁOWNIA – 241

STACJA UZDATNIANIA WODY – 267

DZIAŁ GOSPODARCZY
Portiernia od ul. Gliwickiej – 210, 211
Portiernia od ul. Ludowej – 245
Kolona – 263

SEKCJA INFORMATYKI
Centrala – 200
Sekcja Informatyki – 555

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTÓW – 354

SALA ROZPRAW SĄDU OPIEKUŃCZEGO – 365

STOŁÓWKA – 305

ODDZIAŁY SZPITALNE

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY I 
Gabinet pielęgniarski- 221
Gabinet lekarski – 201, 281

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY II
Gabinet pielęgniarski – 222
Gabinet lekarski – 262

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY III
Gabinet pielęgniarski – 223
Gabinet lekarski – 286

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY IV
Gabinet pielęgniarski – 224
Gabinet lekarski – 260, 353

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY SĄDOWY V
Gabinet pielęgniarski – 225
Gabinet lekarski – 272

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY SĄDOWY VI
Gabinet pielęgniarski – 226
Gabinet lekarski – 207

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY SĄDOWY ODWYKOWY VII
Gabinet pielęgniarski – 227
Gabinet lekarski – 300

ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY VIII
Gabinet pielęgniarski – 228
Gabinet lekarski – 283
Kierownik Medyczny Oddziału – 351

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY IX
Gabinet pielęgniarski – 229
Gabinet lekarski – 208

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY X
Gabinet pielęgniarski – 230
Gabinet lekarski – 261

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY PRZEWLEKŁY XI
Gabinet pielęgniarski – 231
Gabinet lekarski – 327

ODDZIAŁ DETOKSYKACJI ALKOHOLOWEJ XII
Gabinet pielęgniarski – 232
Gabinet lekarski – 203

ODDZIAŁ ODWYKOWY ALKOHOLOWY XIII
Gabinet pielęgniarski – 233
Sekretariat – 352

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY PRZEWLEKŁY XIV
Gabinet pielęgniarski – 235

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY PRZEWLEKŁY XV
Gabinet pielęgniarski – 236

ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ XVI w DĄBRÓWCE
Gabinet pielęgniarski – 32 233 48 38, 32 233 48 89

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY SĄDOWY DLA NIELETNICH O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU XVII
Kierownik – 310
Gabinet lekarski – 367
Gabinet psychologa – 369
Gabinet pielęgniarski – 368
Sekretariat – 360
Ochrona – 366