Oddział Psychiatryczny Przewlekły XIV

Kierownik medyczny oddziału
lek. med. Michał Stępniak

Z-ca kierownika medycznego oddziału ds. pielęgniarstwa i jakości
Ewa Stępniak

tel. 32 233 41 12
Gabinet pielęgniarski: 235


<—powrót do listy oddziałów